Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Växter under stenåldern

Mycket av den växtlighet som finns idag, den fanns ju redan under stenåldern. Men hur vi ser på blommor och växter är nog lite annorlunda. Idag är det ju inte ovanligt att köpa blommor från ett ställe som Blossomia och ha som prydnad. Under stenåldern hade man mest det för att äta eller för olika medicinska ändamål. Tiden år 12000 till år 9500 före vår tideräkning, fvt, kallas för istiden, paleolitikum eller den äldsta stenåldern. Under denna tiden var det inte så stor växtlighet. Människorna som kom flyttande när inlandsisen drog sig tillbaka fiskade och samlade mat från naturen. Bland växterna fanns bland annat dvärgbjörk, malört, groblad, havtorn och olika grässorter.

Jägarstenåldern

Tiden år 9500 till cirka år 4000 före vår tideräkning, fvt, kallas för jägarstenålder, mellanstenålder eller mesolitikum. Nu livnärde man sig en hel del på fisk och annat man jagade. Men samlande av växter var även det viktigt.För att tillaga maten användes en så kallad kokgrop. I den lades heta stenar tillsammans med till exempel fisk, inlindad i blad. Maten kunde kryddas med bär och örter, som enbär.

Bondestenåldern

Tiden år 4000 till cirka år 1700 före vår tideräkning, fvt, är den sista delen av stenåldern och kallas för bondestenåldern, yngre stenåldern eller neolitikum. Nu började människorna bli allt mer bofasta samt att man började hålla boskap samt odla olika saker. Arkeologerna har hittat rester av olika sädesslag. Säden maldes till mjöl och kan ha varit basen i gröt. Kanske jästes växter till rusdrycker som användes vid fester och ceremonier.

18 Apr 2022