Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Vad gjorde män under medeltiden?

Många tänker att det var männen som hade det som bäst under medeltiden. Att de var de som kunde välja vad de ville jobba med, att de bestämde över alla i familjen samt att de kunde utbilda sig och lära sig läsa. Förvisso kan män haft det lättare än kvinnor under denna tid, men det var nog inte alltid så kul att vara man. De var ju bland annat tvingade att dra ut i krig om de befalldes till det. Idag kan män och kvinnor jobba lite med vad de vill, som giggare till exempel, läs mer om rekrytering Malmö här. 

Hantverkare

Under medeltiden var det många nya yrken som skapades, framförallt i städerna. Ofta var dessa organiserade i så kallade skrån. Ett Skrå var en slags intresseförening för hantverkarna där de bestämde gemensamt kring frågor som rörde just deras yrke och de varor de producerade. Det blir också möjligt att arbeta som praktikant, lärling, hos en hantverkare med mat och husrum som lön. På så sätt blir det möjligt att lära sig ett yrke trots att man inte föddes in i det.

Bönder

Under medeltiden var det mer än hälften av de svenska bönderna som själva ägde sin mark och gård som de brukade. Men de var ändå tvungen att betala skatt till kungen. Dessa kallades för odalbönder. Andra sorten av bonde var de som brukade jord som ägdes av frälset. De betalade arrende (hyra) till den som ägde jorden, ofta i form av det som producerades på gården.

24 May 2021