Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Nikola Tesla

En känd man från förr, det är Nikola Tesla. Bland annat är han känd för att ha uppfunnit växelströmmen och han var även en av de mest betydelsefulla bidragsgivarna vad gäller tillkomsten av kommersiell elektricitet. Han är även känd för sina många revolutionerande bidrag inom elektromagnetism under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Idag finns det ju en elbil uppkallad efter just honom! Stora delar av Teslas patent och teoretiska arbeten bildade grund för modern växelströmsteknik inklusive flerfasiga distributionssystem och växelströmsmotorer, vilka banade vägen för den andra industriella revolutionen. Det är tack vare honom vi idag kan använda en inverter! En sådan kan du köpa hos Inverterbutiken!

Vem var Tesla?

Nikola Tesla föddes i byn Smiljan i dåvarande Kejsardömet Österrike nära staden Gospić, som ligger i regionen Lika i dagens Kroatien. Tesla gick i en skola i Karlovac och han genomförde den fyraåriga skolgången på tre år. Tesla studerade sedan elektroteknik vid Tekniska universitetet i Graz (1875), där han även studerade användningsområden för växelström.

Det finns de källor som säger att han avlade kandidatexamen vid universitetet men universitetet hävdade att han inte gjorde det, då han inte fortsatte sina studier efter den första terminen under tredje året.

I december 1878 lämnade Tesla Graz och bröt kontakten med sin familj. Hans vänner trodde då att han hade drunknat i floden Mura, men sanningen var att han åkte till Maribor (i dagens Slovenien) där han fick arbete som andremaskinist under ett år.

1886 bildade Tesla sitt första företag, Tesla Electric Light & Manufacturing

1 Feb 2022