Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

När kom den första cykeln?

Det finns inga fynd eller bevis på att det ska ha funnits någon form av cykel så tidigt som under stenåldern, även om hjulet i sig var rätt så tidig uppfinning. Det finns de som säger att Leonardo da Vinci (1452-1519) skulle skissat på en, men det är antagligen inte sant. 

Det kom ett antal så kallade benskakare och höghjulingar, innan säkerhetscykeln utvecklades i England på 1870-talet. Denna hade kedjeutväxling och två lika stora hjul. Vid slutet av 1890-talet var cykeln i princip färdigkonstruerad med frinav, bromsar och luftfyllda gummidäck.

Cykeln har sedan dess kommit i en mängd variationer och varianter. Ett framsteg för cykeln kom när man uppfann den luftfyllda gummislangen. Det var John Boyd Dunlop (1840-1921) en irländsk veterinär som 1888 provade en luftgummiring på sin sons trehjuling. I USA tillverkades över en miljon cyklar 1899.

Under 1920-talet blev cykeln billigare och det gjorde att alla kunde ha möjligheten att ha en.

Cykeln utvecklas

Under de decennier som följde så förbättrades cykeln tekniskt sett. De blev hållbara, de fick tillbehör och så vidare. Det har på senare år även kommit elcyklar, så väl som lådcyklar i Stockholm och cykeln är idag ett mycket viktigt transportmedel. Här i Europa är vi dock väldigt fästa vid våra bilar. Just nu är det var tionde resa i Sverige som är med cykel. Satsar man på att köpa en Marvil lådcykel, så kan man vara med och minska bilresorna och öka cyklandet. 

29 Mar 2019