Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

När började man gå i skolan?

Idag har vi en nioårig grundskola i Sverige. Vägen dit, den startade för runt 200 år sedan. Så under stenåldern fanns inga skolmöbler (läs mer) och under medeltiden var det lära sig yrke av mästare som var grejen. Från början gick många barn inte i skolan eftersom deras föräldrar inte hade råd. Sedan 1970-talet har 99 procent av alla barn gått i grundskolan.

Det var 1842 som man beslutade det att alla barn i Sverige skulle få en utbildning. Dock var vägen lång till den skola vi har idag!

Inte alla gick i skolan

När man böjade med skolan, så var det få utbildade lärare samt det var brist på skolhus. Det fanns även ett stort motstånd att skicka sina barn till skolan. Det kunde vara att det var långt till skolan eller att man ville ha barnen hemma på gården för att hjälpa till.

Folkskolan var obligatorisk för alla och de allra flesta barn gick den också i sex år, men det kunde skilja sig åt en del. 

Högstadiet fanns inte på denna tid. Det fanns dock vissa möjligheter för de i städerna att gå längre tid i folkskolan. Även andra skolformer.

Dagens grundskola

På 1940-talet hade många andra länder redan en obligatorisk skolplikt som sträckte sig över åtta-nio år. I Sverige gjorde man r 1949 en försöksverksamhet i liten skala i Sverige. Den nya så kallade enhetsskolan skulle ersätta alla andra tidigare skolformer, och den skulle vara nioårig. Enhetsskolan skulle vara lika för landsbygden och städerna, och ge både allmänbildning och möjlighet att förbereda eleven för ett yrke eller för vidare studier på gymnasiet.

21 Dec 2021