Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Hur tvättade man sig förr i tiden?

Idag har vi alla möjligheter att hålla oss rena, genom badkar, duschar, bastu och så klart en massa produkter som tvålar och annat. Jämför tvålar genom att se mer på skonhetsguiden. Under stenåldern så fanns det inga badkar och det närmaste tvål man hade var olika växter. Troligen så tvättade man sig inte alls så ofta som vi gör idag. Under bronsåldern kom det dock en förändring, då badrum och badkar förekom redan i en del bronsålderskulturer vid Medelhavet. I det antika Rom uppfördes stora offentliga badanläggningar.

Det typiska muslimska badet hamam uppstod i Mellanöstern på 600- till 700-talen. Seden att bada ångbad var utbredd i Nord- och Mellaneuropa under medeltiden. Ångbadet anses ha uppstått hos skyterna, norr om Svarta havet, redan före Kristi födelse.

Medeltiden var en tid av badande

Om man ser till Sverige under medeltiden så omnämns ångbad i badstugor – bastughu – i de medeltida landskapslagarna från 1200-talet. Större bondgårdar hade badstuga i ett särskilt hus, placerat en bit utanför gården på grund av brandfaran.

I städerna hade man allmänna badstugor som var mycket populära vid medeltidens slut. Dessa utvecklades till mötes- och nöjesplatser där man åt och drack, spelade tärning och schack. Dessutom kunde man raka sig där och utföra koppning och åderlåtning.

Dock blev dessa badstugor förbjudna utomlands tidigt, då de fick dåligt rykte, dels för att det var gemensamt för båda kön, dels för att man med tiden ansåg de vara smitthärdar för senmedeltidens allt vanligare könssjukdomar. Följden blev att inrättningarna tvingades stänga. I Sverige förbjöd man dem 1725, men ersatte dem med medicinska bad och hälsobad, ofta vid olika brunnsorter. 

I Sverige i övrigt tvättade man sig mer ordentligt en gång i veckan – på lördagen. Hela kroppen badades dock bara några gånger om året, framförallt vid julen. Då lögade man sig i en trätunna, husfar först och därefter gårdsfolket i tur och ordning, i samma vatten. Detta gällde alla samhällsklasser.

18 Jan 2021