Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Hur tog man sig fram på stenåldern?

På stenåldern så hade man inga bilar, även om Fred Flinta i serien hade det! Hjulet sägs ha funnits redan under denna tiden, men man använde det inte på det sätt som det senare kom att göras. Idag har vi ju en massa bilar så väl som andra transportmedel, men under stenåldern var det främst att gå, som man gjorde! Ett annat sätt var förvisso att använda sig av vattnet och då åka på det med urholkade stockar.

Slapp de problem vi har idag

Stenåldersmänniskan slapp i alla fall de problem man kan ha i dag med en bil. De hade inte bilar med tickande motor eller dålig lukt i bilen. Dock hade de säkert andra problem, som ont i fötterna och benen efter allt gående.

När började man transportera sig på andra sätt?

Under järnåldern kom man att använda sig av hjulet. Hjulet användes till mycket, på vagnar och skottkärror m.m. Vagnarna drogs ofta om av hästar, åsnor eller oxar. Under antiken så kom vägarna, men då i Romarriket. Vi i Sverige kunde inte bygga vägar förrän runt 1600-talet. Vikingatiden var det främst båtar och skepp man använde sig av. Under medeltiden kom det ganska många olika farkoster för vatten. Den första bilen hade en motor som drev av bensin. Den uppfanns av Carl Benz och blev färdig år 1885. 

Så utvecklingn från att gå till där vi är idag har ju tagit sin lilla tid!

10 Jan 2019