Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Hur bodde man på stenåldern?

Under stenåldern behöver man inte leta efter lediga lägenheter. Dock var det så att under den äldre stenåldern, som var mellan 10 000 och 4100 år f Kr så flyttade man runt en hel del. Cirka 7 000 år f Kr var istäcket helt borta, och då fanns boplatser över hela Skandinavien. Det var inte trångt att leva här under stenåldern för på den yta som i dag är Sverige fanns endast några tusen människor. De stenåldersmänniskor som höll till här i norr var säsongsboende. Det innebar att man flyttade mellan olika boplatser beroende på vad det var för årstid. Det så att man kunde få ut det bästa av naturen. Sommaren var bra att bo vid kusten där man fiskade och jagade säl, och på vintern flyttade man mot inlandet och jagade älg. Dock levde inte alla på det viset. Man tror att det vid kusten fanns permanenta boplatser.

Fler bofasta stenåldersmänniskor

Under den senare delen av stenåldern så kom naturen så väl som klimatet att åter ändras. Det blev varmare och det skedde en hel del förändringar. Mot slutet av den äldre stenåldern fanns det även mer människor och man kom att bli mer bofasta. Man började använda nya tekniska hjälpmedel till jakt och fiske. Samhällena verkar ha blivit mer organiserade. De äldsta gravfälten anlades under den här tiden, till exempel det vid Skateholm utanför Trelleborg i Skåne.

Under äldre stenåldern så byggdes husen på ett speciellt sätt. Först grävde man en meterdjup stor grop så att man fick golvet under marknivå. Husen kallas för "grophus" och man byggde husen på det sättet för att komma ifrån golvdrag.

18 Mar 2019