Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Hade man fönster på stenåldern?

Om man tänker på fönster idag så är det ju först och främst underhållsfria fönster av glas eller stora glasrutor av något slag som släpper in ljuset men som håller värmen inne. Dagens fönster är otroligt bra, de är välisolerade och gör att energiförbrukningen går ner rejält i ens hem jämfört med gamla fönster. Men om vi backar klockan och ser tillbaka till förhistorisk tid, hade man fönster över huvud taget då eller inte? De bosättningar man har funnit ger tyvärr inte massor av information då de har förfallit rejält sedan de en gång byggdes men med hjälp av kvalificerade gissningar och ett praktiskt tänkande så har man ändå kunnat skapa sig en bild av hur det skulle kunna sett ut.

Människor älskar ljus!

I alla tider har solen varit en central del i våra liv, det är då inte så otroligt att tänka sig att förhistoriska människor har haft olika lösningar för att få in ljus i de bosättningar som fanns. Det finns olika teorier om hur man gjorde och en av dem var att man hade öppningar i kanten mellan tak och vägg där man kunde få ut rök från elden och samtidigt släppt in ljuset. En annan teori är att man hade något som skulle kunna liknas vid våra moderna fönster men att man då använde sig av väldigt tunna hudar som man spände för i syfte att hålla vind och kyla ute. Alternativt så hade man ljusöppningar i väggarna som var små men alltid öppna. 

26 Mar 2017