Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Elens historia

På stenåldern fanns det ingen el. Det fanns inget behov av det. Under 1600-talet kom man att intressera sig en hel del för de gnistor och urladdningar som statisk elektricitet kunde åstadkomma. Man tillverkade maskiner som generade sådan el. Under 1700-talet så insåg Benjamin Franklin att det handlade om positiv och negativ laddning. Genom att skicka upp en drake i åskväder visade han också att blixtar var elektriska urladdningar.

Det var dock under 1800-talet som man kom att "tämja" elektriciteten. Tomas Edison visade upp en fungerande glödlampa 1879 och Nikkola Tesla, han var den som skapade växelströmmen. Det satte en hel del fart på utveckklingen under 1900-talet. 

Elen kommer till samhället

Under 1900-talet kom allt fler hem att lysas upp och samhällen kunde nu få el tack vare att eldrivna maskiner ersatte ångdrivna. För att skapa elen använde man sig av turbiner som drevs av strömmande vatten där det fanns. Annars drevs turbinerna av ångmaskiner som gick på fossila bränslen, som kol och olja.

När man utvecklade växelströmmen så kunde även elen transporteras långa sträckor. ASEA, ett svenskt företag kom att bli världsledande på den här typen av kraftöverföring. De lyckades också skapa högspänd likström och samhällen kunde nu lysas upp av energi som producerades hundratals mil bort.

El kan idag skapas på flera sätt, varav solceller är ett. Ett annat sätt att få el är att ha en bärbar generator eller bärbart elverk. Läs mer här om sådana. 

13 Oct 2020