Stenåldern

En blogg om allt från pilbågsbygge till paleorecept

Brydde man sig om städning under stenåldern?

Stenåldern är en ganska lång period och det hände mycket under denna period om man tänker på hur människan utvecklades. Vi har äldre stenåldern, mellan stenåldern och yngre stenåldern. Man kan även benämna dem enligt Paleolitikum, Mesolitikum och Neolitikum. Ibland räknar man även med en "kopparstenålder" innan bronsåldern slutligen tar vid som hette Kalkolitikum. Stenåldern börjar när den moderna människans förfäder  börjar tillverka stenverktyg. Under Paleolitikum och Mesolitikum bodde människan i grottor, men det förekom även  boende i hyddor och tält. Under Neolitikum började man övergå till att bruka jord och ha djur, samt bygga hus. Då kommer ju frågan om hur det var med städning. I dagen samhälle har vi allt från kontorsstädning i Stockholm till hemstädning av våra hem. Under stenåldern så fanns det inte städföretag, men troligen har människan alltid velat ha ordning och reda! 

Storstädning

Storstädning i Stockholm idag innebär nog något helt annat än vad det gjorde på stenåldern. Man har hittat avfallshögar, som består av diverse artefakter, så stenåldernmänniskan slängde troligen saker på hög, när de gick sönder och brukade nog inte utföra storstädning i den bemärkelsen. Det är ändå en intressant tanke det där, med hur det såg ut då, mot hur det ser ut idag. Som att de hade ju inga kontor, så kontorsstädning var inget som nyttjades, de jobbade ju inte på det sättet, de jagade för att överleva och sedan odlade de! Det fanns säkert tillfällen när det skedde så kallade storstädningar under stenåldern, då de flyttade från en plats till en annan och kastade allt de inte hade användning för.

3 May 2017